KAING plus, inženiring in montaža, d.o.o., Tržaška cesta 211, 1000 Ljubljana

Gradbeni nadzor in vodenje projektov

Gradbeni nadzor

Z pooblaščenim inženirjem gradbene stroke vam nudimo gradbeni nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1).

Gradbeni nadzor opravljamo z redno prisotnostjo na gradbišču v smislu stalne kontrole nad:
 • usklajevanjem del vseh udeležencev pri gradnji
 • kakovostjo izvedbe gradbenih del, gradbenih proizvodov, materialov in inštalacij, ki se vgrajujejo v objekt
 • količino izvedenih gradbenih del
 • spoštovanjem dogovorjenih rokov izgradnje
 • nadzorom nad izvedbo v skladu z zahtevami in pogoji izdanega gradbenega dovoljenja

Vodenje projektov

Nudimo tudi vodenje gradnje za zasebne in poslovne investitorje od zasnove do primopredaje objekta:
 • Priprava razpisa za izvedbo del, zbiranje ponudb izvajalcev ter svetovanje pri izboru izvajalcev
 • Izdelava terminskih planov
 • Koordinacija del
 • Kontrola kvalitete izvedbe del
 • Izdelava obračunov
 • Priprava dokumentacije za izvedbo tehničnega pregleda